Авторизация


Забыли пароль?
Годовой отчет по ЦБ Версия для печати Отправить на e-mail

 Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік (розмiщено на сайтi 20.04.2014р)  

 Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента від 19.09.2014р. (розміщено на сайті 23.09.2014р.)   

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік (розмiщено на сайтi 22.04.2015р)   

Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента 17.09.2015р. (розміщено на сайті 18.09.2015р.)

Повiдомлення про проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв, яке вiдбудеться 26.04.2016р. (розмiщено на сайтi 24.03.2016р.)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік (розмiщено на сайтi 22.04.2016р) 

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів, яке призначено на 26.03.2017 р. (розміщено на сайті 23.03.2017 р.)   

Повідомлення про доповнення порядку денного чергових загальних зборів акціонерів, яке призначено на 26.04.2017 р. (розміщено на сайті 04.04.2017 р. )  

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік (розмiщено на сайтi 25.04.2017р)  

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розмiщено на сайтi 28.04.2017р)   

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства) від 23.02.2018 р. (розміщено на сайті 23.02.2018 р.) 

Проекти рішень з питань порядку денного чергових загальних зборів (розмiщено на сайтi 27.03.2018р)  

Інф-ція про загальну к-сть акцій та голосуючих акцій на 19.03.2018 (розмiщено на сайтi 27.03.2018р)  

Перелік док-тів, які має надати акціонер для участі у чергових зборах (розмiщено на сайтi 27.03.2018р) 

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів, які відбудуться 27.04.2018 р. (розмiщено на сайтi 27.03.2018р) 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік (розмiщено на сайтi 19.04.2018р) 

Інф-ція про загальну к-сть акцій та голосуючих акцій на 23.04.2018 (розмiщено на сайтi 25.04.2018р) 

Повідомлення про зміну складу посадових осіб  від 27.04.2018 р. (розміщено на сайті 27.04.2018 р.)  

Повідомлення про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банктрутства за рішенням вищого органу емітента або суду від 27.04.2018 р. (розміщено на сайті 27.04.2018р.)  

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, які відбудуться 12.10. 2018 (розміщено на сайті 24.09.2018р.

Проекти рішень з питань порядку денного чергових загальних зборів (розміщено на сайті 24.09.2018р. ) 

Інформація про загальну к-сть акцій та голосуючих акцій на 19.03.2018 (розміщено на сайті 24.09.2018р.)  

Перелік док-тів, які має надати акціонер для участі у позачергових зборах (розміщено на сайті 24.09.2018р.

Річна фінансова звітність ТОВ "Промснаб" за 2019 рік (розміщено на сайті 20.11.2020р.

Аудиторський висновок ТОВ "Промснаб" за 2019 рік (розміщено на сайті 20.11.2020р.)  

Звіт керівництва ТОВ "Промснаб" за 2019 рік (розміщено на сайті 20.11.2020р.)    

Річна фінансова звітність ТОВ "Промснаб" за 2020 рік (розміщено на сайті 21.05.2021р.)  

Аудиторський висновок ТОВ "Промснаб" за 2020 рік (розміщено на сайті 21.05.2021р.)   

Звіт керівництва ТОВ "Промснаб" за 2020 рік (розміщено на сайті 21.05.2021р.)    

 
След. >