Годовой отчет по ЦБ Версия для печати Отправить на e-mail

 Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік (розмiщено на сайтi 20.04.2014р)  

 Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента від 19.09.2014р. (розміщено на сайті 23.09.2014р.)   

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік (розмiщено на сайтi 22.04.2015р)   

Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента 17.09.2015р. (розміщено на сайті 18.09.2015р.)

Повiдомлення про проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв, яке вiдбудеться 26.04.2016р. (розмiщено на сайтi 24.03.2016р.)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік (розмiщено на сайтi 22.04.2016р) 

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів, яке призначено на 26.03.2017 р. (розміщено на сайті 23.03.2017 р.)   

Повідомлення про доповнення порядку денного чергових загальних зборів акціонерів, яке призначено на 26.04.2017 р. (розміщено на сайті 04.04.2017 р. )  

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік (розмiщено на сайтi 25.04.2017р)  

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розмiщено на сайтi 28.04.2017р)   

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства) від 23.02.2018 р. (розміщено на сайті 23.02.2018 р.) 

 
След. >